logo
 

Ľan a výrobky z ľanu

ODRA TRADING je dlhoročným dodávateľom ľanárskych výrobkov.

Ponúkame:

  • trený ľanársky kúdeľ pre spracovanie v textilnom a papierenskom priemysle
  • trené ľanové vlákno
  • vochlované kúdele
  • česaný ľan
  • ľanové priadze

Vykupujeme:

  • ľanové mykárenské odpady
  • ľanové výčesky

Na požiadanie predložíme požadované vzorky a podáme všetky informácie o možných dodávkach uvedeného sortimentu.

Ak máte záujem, prípadne otázku, kontaktujte nás, prosím, odra@odratrading.eu.