logo
 

Kontaktné údaje

ODRA TRADING, spol. s. r. o.
U Parku 10
702 00 Ostrava

Tel.: + 420 596 139 267
Tel.: + 420 596 139 268
Fax: + 420 596 114 751
E-mail: odra@odratrading.eu

Kontakty na mobilných telefónoch:

  • + 420 602 554 880
  • + 420 602 530 075
  • + 420 602 545 100